Türkçe
English

ENERJİ OTOMASYONU

Enerji sistemleri için uygun çözümler


Gelişen teknoloji ile birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımıza bağlı olarak enerji, günümüzde yaşamsal bir kaynak olarak hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle enerjinin sadece üretimi değil aynı zamanda izlenmesinin de gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır.

Bununla beraber enerjinin üretimden tüketime kadar çeşitli yerlerde izlenmesi ile birlikte enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımındaki maliyetler giderek azalmakta, güvenli ve verimli işletme ve tüketim koşulları sağlanmaktadır.


Devamı...

SU OTOMASYONU

Temiz su, atık su, terfi istasyonları için SCADA çözümleri


Endüstriyel gelişim ve dünya nüfusundaki hızlı artış ile beraber Dünya'daki su ihtiyacı belirgin düzeyde artış göstermektedir. Artan su ihtiyacını karşılamak için kullanılan su kaynaklarındaki suların içme suyu olarak arıtılması ve kirli suların kullanılabilir hale getirilmesi esnasında uygulanan proseslerin izlenmesinin, sisteme uzaktan müdahalenin ve sistem üzerindeki değişiklerden anlık olarak haberdar olmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.


Devamı...

ULAŞIM SİSTEMLERİ OTOMASYONU

İşletme güvenirliliği için entegre SCADA çözümleri


Dünyamızdaki sosyal ve ekonomik düzenin değişmesiyle birlikte, yerleşim yerleri sanayi ve ticaret merkezleri haline gelmiştir. İnsanların daha kalabalık şehirlerde yaşamaya başlamaları, şehirler arası ulaşımın gün geçtikçe önem kazanması ve yoğun olarak kullanılması ile beraber ulaşım sorunları baş göstermeye başlamıştır. Ulaşım sistemleri otomasyonu, baş gösteren ulaşım sorunları için uygulanan çözümlerin bir parçasıdır.


Devamı...

PROSES OTOMASYONU

Proje bazlı yazılımsal ve donanımsal çözümler


Günümüzde kontrol işlemleri üretimin her aşamasına yayılmış olup, üretimin izlenmesi ile beraber aynı zamanda üretimin güvenli, hatasız ve tekrarlanabilir olması verimli ve güvenli üretim için kaçınılmaz hale gelmiştir. Endüstride kolay ve güvenilir üretim yönetimi, temelde prosesin doğru işletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Uygulanacak proses otomasyonu ile birlikte, üretimde verimlilik artarken, kayıt altına alınacak veriler sayesinde geriye dönük analizlerin yapımı daha da kolay olmaktadır.


Devamı...

HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Ağ teknolojileri ve iletişim sistemleri


Otomasyon sistemlerindeki veri transfer boyutunun artışı ve bu verinin güvenli ve kayıpsız bir biçimde iletilmesi ihtiyacının sonucu olarak, haberleşme sistemleri gelişimler göstermiş, birebir seri bağlantılardan daha karmaşık ağ yapılarına dönüşmüştür.


Devamı...

ARGE

İşletmelere özel yazılımsal ve donanımsal çözümler


Teknolojinin yaygınlaşması ile yeni yazılımsal ve donanımsal çözümlere olan ihtiyaç artmış, sistemler daha karmaşık yapılar almaya başlamıştır. Bu ihtiyaçları belirli bir görevi yerine getirmek için yazılmamış ve bu yüzden uygulamada sınırları çok zorlanan genel yazılım/donanımların karşılaması gittikçe zorlaşmıştır.


Devamı...

UTM Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No : 54/A Flexy İş Merkezi B-2A 41050 İzmit/Kocaeli
Telefon : 0262 320 0014 Faks : 0262 320 0015

Site Tasarım MMK
Fotoğraf Cabir Akbaş

Simgeler Freepik tarafından tasarlanmıştır, Icons8 www.flaticon.com
Tüm hakları saklıdır, 2014