Türkçe
English

ENERJİ OTOMASYONU

SU OTOMASYONU

ULAŞIM SİSTEMLERİ OTOMASYONU

PROSES OTOMASYONU

HABERLEŞME SİSTEMLERİ

ARGE

ENERJİ OTOMASYONU

Enerji sistemleri için uygun çözümler


Gelişen teknoloji ile birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımıza bağlı olarak enerji, günümüzde yaşamsal bir kaynak olarak hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle enerjinin sadece üretimi değil aynı zamanda izlenmesinin de gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır.

Bununla beraber enerjinin üretimden tüketime kadar çeşitli yerlerde izlenmesi ile birlikte enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımındaki maliyetler giderek azalmakta, güvenli ve verimli işletme ve tüketim koşulları sağlanmaktadır.

UTM Otomasyon olarak kurduğumuz enerji otomasyonu sistemlerinde, elektrik sisteminde oluşacak arızaların izlenmesi, kumanda edilmesi ve bu arızaların raporlanması ile birlikte sahada yer alan enerji analizörleri ve koruma rölerinden alınan akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerji gibi değerlerin izlenmesi, grafiksel olarak gösterimi ve raporlanması, trafo merkezleri ve santrallerde bulunan RTU'lar ile toplanan bilgilerin kontrol merkezlerinde bulunan SCADA sistemlerine gönderilmesi ve SCADA sistemlerinden gelen kontrol sinyallerinin ilgili santral ve/veya trafo merkezlerine iletilmesi sağlanmaktadır.

Firmamız enerji otomasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri müşterilerine sunmaktadır:

■ Kurulacak sistemin projelendirilmesinin yapılması
■ PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin parametrelendirilmesinin yapılması
■ PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin fabrika kabul testlerinin yapılması ve bu sistemlerin sahada devreye alınması
■ İhtiyaca özel her türlü yardımcı yazılımların hazırlanması, test edilmesi ve müşteriye sunulması
■ Enerji otomasyonu alanında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
■ Enerji otomasyonu alanında RTU, SCADA ve haberleşme protokolleri (IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850, DNP3, Modbus, SNMP) ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi

Firmamız ayrıca kurulmuş olan enerji otomasyonu sistemleri için önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler çerçevesinde;

■ Periyodik önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetlerinin yapılması,
■ Sistem ile ilgili kayıtlı tüm projenin periyodik olarak yedeklerinin alınması,
■ Bakım sonrası bakım raporlarının hazırlanarak olası bir arıza öncesi sorunların önceden belirlenmesi
■ Bir arıza durumunda en kısa sürede arızaya uzaktan ve yakından müdahele,
■ Müşterinin istediği doğrultusunda SCADA ve PLC/RTU sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması
gibi hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır.

UTM Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No : 54/A Flexy İş Merkezi B-2A 41050 İzmit/Kocaeli
Telefon : 0262 320 0014 Faks : 0262 320 0015

Site Tasarım MMK
Fotoğraf Cabir Akbaş

Simgeler Freepik tarafından tasarlanmıştır, Icons8 www.flaticon.com
Tüm hakları saklıdır, 2014